Merken
Het gebruik van alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van de levende mens :Ariane: vdf :Inden:. Hierna te noemen Ariane Inden. Zonder schriftelijke toestemming van Ariane Inden is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht op de inhoud van deze website en alle downloads komt toe aan Ariane Inden. De informatie op deze website met inbegrip van alle tekst, afbeeldingen, logo’s, presentaties cijfers en geluid, mogen zonder de schriftelijke toestemming van Ariane Inden niet worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of overgedragen. Het is niet toegestaan deze website te framen. Het aanbrengen van wijzigingen door derden in de inhoud en opbouw van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid
Deze website is bestemd voor het vrijblijvend verstrekken van informatie aan klanten van Ariane Inden Cosmetics. Ariane Inden/Ariane Inden Cosmetics hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid en inhoud van deze website. Ariane Inden en Ariane Inden Cosmetics zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de informatie van deze website. Er kunnen door derden geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website en Ariane Inden en Ariane Inden Cosmetics behouden zich ieder recht voor.

Ariane Inden en Ariane Inden Cosmetics zijn tevens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie of de gevolgen van het gebruik van de informatie op enige site die vanaf of naar de Ariane Inden website is gelinkt of gekoppeld of op een andere wijze is verbonden.

Als u meer informatie wenst kunt u een e-mail sturen naar marketing@arianeinden.com