Indien u gebruik maakt van de webshop van Ariane Inden Cosmetics geldt onderstaand privacy beleid. In dit privacy statement worden de verschillende manieren waarop Ariane Inden Cosmetics gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor deze gegevens gebruikt kunnen worden beschreven.

Ariane Inden Cosmetics behoudt zich ieder recht voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten.

Algemeen
Dit is de website van AIC. Ariane Inden is een geregistreerde merknaam en handelsnaam van de levende mens :Ariane: vdf :Inden:.

Het postadres is:  Postbus 15821, 1001 NH AMSTERDAM.

Welke persoonsgegevens gebruikt AIC en waarvoor?
AIC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Wij zullen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt uitsluitend gebruiken voor een goede bedrijfsvoering en klantenbeheer, zoals het verwerken van bestellingen of het toesturen van commerciële aanbiedingen. Wij zullen al uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

Gegevens over het gebruik van de AIC website alsmede uw feedback en vragen, helpen ons om de onze website verder te verbeteren en te ontwikkelen.

Het uitvoeren van bestellingen
Als u een bestelling plaatst bij AIC, verwerkt AIC uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, order- en betaalgegevens. Indien u een account aanmaakt, registreert AIC daarnaast uw wachtwoord. AIC gebruikt deze gegevens voor het afhandelen van bestellingen en het beheren van uw account.

Wij gebruiken deze gegevens tevens om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen met betrekking tot het merk AIC en de producten. U wordt niet automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief en andere pushberichten. U geeft hiervoor nadrukkelijk toestemming middels het aanvinken voor akkoord. U kunt zich te allen tijden eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Verjaardagen
Indien u uw geboortedatum via de website of in onze Beauty Store & Salons opgeeft, zal AIC deze gegevens mogelijk gebruiken om u op uw verjaardag een passende attentie te sturen. Tevens wordt deze informatie mede gebruikt om uw interesse te bepalen voor de inhoud van nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven
Daarnaast zal AIC, indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, uw gegevens gebruiken om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van AIC producten. De inhoud van deze nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op uw interesses op grond van uw eerdere bestelgedrag, aanvullende gegevens zoals geslacht en geboortedatum en informatie die we kennen doordat we u daarnaar gevraagd hebben.

Wilt u geen nieuwsbrief van AIC meer ontvangen? Dan kun u uzelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

 

Derdenverstrekking
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. AIC zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestellingen.

AIC verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, behalve indien zij daartoe wettelijk is verplicht of in het geval van een fusie of overname door een andere partij, in welk geval uw gegevens kunnen worden verstrekt aan de andere partij met wie zij fuseert of door wie ze zal worden overgenomen. Verder kan AIC bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik maken van diensten van derde-partijen, zoals IT leveranciers die de webshop hosten of nieuwsbrieven voor AIC versturen. Deze partijen zijn op grond van overeenkomsten met AIC verplicht uw gegevens alleen in opdracht van AIC en voor de doeleinden genoemd in deze privacy policy te gebruiken en om uw gegevens adequaat te beveiligen.

Overige
Gegevens van medewerkers, bedrijven en andere relaties worden verwerkt in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zullen enkel gebruikt worden ten uitvoer van de daarbij behorende activiteiten.

Verzoek tot afmelding, verwijdering van uw gegevens
U kunt bij AIC een verzoek tot verbetering, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen, door een E-mail te sturen naar marketing@arianeinden.com. AIC zal zich vervolgens inspannen om aan uw verzoek te voldoen rekening houdend met wettelijke voorschriften.  Zie voor meer informatie de rechten van betrokkenen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links
Op de site van AIC treft u een aantal links aan naar andere websites die niet onder onze controle vallen. AIC accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de bescherming van de privacy of inhoud van de pagina’s waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom distantieert AIC zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina’s van derden waarnaar links op de webpagina’s van AIC staan. Hierdoor draagt AIC geen verantwoordelijkheid voor deze sites en voor het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven of instellingen. Dit kunnen ook bedrijven of instellingen zijn die de AIC producten verkopen

Beveiliging
AIC bewaart uw gegevens op externe, goed beveiligde servers bij een professionele hosting partij. Alleen AIC mensen die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien. Leveranciers van AIC die voor de uitvoering van dienstverlening toegang nodig hebben tot uw gegevens zijn verplicht goede beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers aan geheimhouding te binden.

Cookies
AIC maakt gebruik van cookies om het bezoek en winkelen bij arianeinden.com voor u nog makkelijker te maken. Als u ervoor kiest om cookies via uw browser uit te schakelen, kunt u niet meer alle functies van de webshop gebruiken. Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te voeren. Daarnaast worden cookies gebruikt voor analysedoeleinden. Als u de site verder gebruikt of deze banner sluit, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies en het verwerken van gegevens die wij hebben verkregen met behulp van cookies.

Copyright
De inhoud van deze webshop is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Ariane Inden.

 

Ariane Inden Cosmetics behoudt zich ieder recht voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten. Er kan geen enkel recht aan de website van Ariane Inden Cosmetics, aan de producten, leveringen noch aan de inkopen worden ontleend.